Over E4all

Contact

Betrokken organisaties

 

Achtergrond

E4all is een stichting die zich inzet voor oplossingen voor publieke vraagstukken, zowel op het gebied van fysieke als sociale domeinen. Sinds het rapport van de Club van Rome uit 1972 is het duidelijk geworden dat onbegrensde groei op een fysiek beperkte planeet niet mogelijk is.

Om tot een nieuwe beleidsmatige strategie te komen met betrekking tot wetgeving, fiscaliteit, subsidies en communicatie, is het noodzakelijk om data en kennis uit verschillende disciplines te combineren. De vraag is welk soort land Nederland wil zijn voor haar eigen inwoners en in internationaal verband.

Het huidige beleid wordt vaak mede vormgegeven in een weinig transparante dialoog met grote, goed georganiseerde belangenorganisaties en ondernemingen. Wat ons betreft zouden publieke waarden en rationaliteit leidend moeten zijn bij alle vraagstukken die de maatschappij vormgeven.

Dit is waar NGO's, bewonersorganisaties en individuele burgers zich al decennialang hard voor maken met verschillende middelen, zoals acties, petities, rapporten, voorstellen en juridische processen. Echter, gezien de mondiale opwarming, het verlies van biodiversiteit en sociale ongelijkheid, heeft dit nog onvoldoende resultaat opgeleverd.

E4all streeft naar samenwerking en synergie tussen NGO's en bewonersorganisaties in een brede campagne voor duurzaam en sociaal beleid.

Beter beleid, sterkere democratie

We bouwen aan een beleidsdatabank om voorstellen zoveel mogelijk te laten wortelen in wetenschap en actuele inzichten. We zijn ideologisch neutraal, pragmatisch en proberen zoveel mogelijk terug te vallen op objectieve data en onafhankelijke wetenschap.

Daarbij worden verschillende thema’s als klimaat, schone lucht, gezondheid en sociale rechtvaardigheid op een logische manier aan elkaar verbonden. Ook willen me mensen aan elkaaar verbinden die raakvlakken hebben inzake deze onderling verbonden dossiers. Door zo krachten te bundelen en af te stemmen wordt het effect van acties- en campagnes mogelijk groter.

We bieden leden een omgeving om te participeren in plan- en besluitvorming. Een democratische gemeenschap die kenmerken heeft van een representatieve- en een directe democratie.

Daarvoor bieden we leden en collectieven de mogelijkheid zich te registreren en aan te geven wat kun preferenties en interesses zijn zodat zij op een passende wijze worden geïnformeerd en betrokken bij diverse dossiers.

Werkgroepen

Binnen het platform zijn werkgroepen actief. Er worden afspraken gemaakt over:

  • wat de doelstelling van de werkgroep is;
  • wie de leden zijn;
  • hoe er besluitvorming plaatsvindt;
  • wie de werkgroep vertegenwoordigen;

Financiën

Voor het dekken van kosten zijn wij afhankelijk van donaties van particulieren en organisaties. De werkzaamheden worden hoofdzakelijk verricht door vrijwilligers maar voor bijvoorbeeld hosting, development, design en campagnes wordt expertise ingehuurd.