Voor investeerders

E4all biedt een platform voor investeerders/bankiers die willen inzetten op verduurzaming van hun portfolio binnen een coöperatief verband. Samen met leden wil de coöperatie meedoen met tenders voor wind op zee, waterstof en energieopslag.

De historische trend is dat de kosten van wind op zee en energieopslag sterk dalen en dat deze trend doorzet door innovatie en schaalvergroting. Dit zal uiteindelijk de winnende combinatie zijn voor de productie van veilige en duurzame elektriciteit.

Zie hiervoor ook onderstaande presentaties van Rethink-X.

Een energiesysteem gebaseerd op wind-, zon, waterstof en batterijopslag (en mogelijk andere opslagtechnieken) is bewezen de meest snelle en betaalbare manier om de CO2 uitstoot te beperken wat betreft de energievoorziening.

Naast de exploitatie van faciliteiten zet E4all ook in op een lobby om CO2 serieus te belasten, hetgeen de businnescase voor duurzaamheid vanzelf verder verbetert en ervoor zorgt dat voor de transitie nauwelijks -of geen- subsidies nodig zijn. Met name voor waterstof speelt dit een rol omdat fossiele bronnen nog te goedkoop zijn.

www.RethinkX.com/energy-lcoe