Lokale energiecoöperaties

Bent u bestuurder of lid van een energiecoöperatie? Mogelijk heeft u te maken met de beperkingen die wind op land projecten met zich mee brengen. Bijvoorbeeld als het gaat om participatie/draagvlak, rentabiliteit of de kans dat u straks investeert in een relatief (te) kleine turbine.

Dan valt te overwegen om uw coöperatie deel te laten nemen in de landelijke E4all coöperatie.

We willen door krachtenbundeling een groep van deelnemers vertegenwoordigen zodat wij mee kunnen doen met de grotere tenders op zee.

De Tweede Kamer heeft recent kamerbreed een motie aangenomen waarbij tenders waarbij burgers en coöperaties deelnemen meer kans maken. Op land is dergelijke participatie veelal een voorwaarde, maar voor zeeprojecten is daarover nog niets geregeld.