Contact

De Coöperatie E4all is een landelijk samenwerkingsverband voor gemeenten, coöperaties, burgers en (nuts) bedrijven die streven naar een zo snel mogelijke transitie naar een schone energievoorziening.

De Coöperatie is een platform om onder andere wind op zee projecten te ontwikkelen namens lokale coöperaties, burgers en overheden.

Voor meer informatie: