Over E4all

E4all is een coõperatie in oprichting die de samenwerking bevordert tussen overheden, burgers en ondernemers die werken aan een duurzame, schone economie. Zoals verwoord in onder andere het klimaatakkoord van Parijs, de Sustainable Development Goals van de VN en het klimaatakkoord zoals gesloten in Nederland. 

Naast het participeren in projecten zorgt de coöperatie voor kennisuitwisseling en draagvlak. Dit middels een online platform dat inhoud geeft aan vertegenwoordiging, consultatie en besluitvorming. Dit platform verzorgt ook de administratieve afhandeling van participaties en onderlinge verrekening. 

Daarmee streven we naar een snelle economische transitie naar een circulaire economie met grotendeels gesloten kringlopen.

Vanuit de overheid moet dit proces gefaciliteerd worden door:

  • het wegnemen van prikkels / subsidies die deze transitie belemmeren en/of vertragen;
  • het instellen en handhaven van een serieuze belasting op de uitstoot van broeikasgassen;
  • regelgeving die schadelijke vervuiling van de biosfeer grotendeels verbiedt. 

De principes van de circulaire economie met gesloten kringlopen worden zo het 'nieuwe normaal'. Als deze (fiscale) regelgeving effectief is verloopt deze transitie in principe vanzelf, zonder afhankelijkheid van subsidies. De markt doet dan het werk.

Doordat er geen afhankelijkheid is van subsidieplatfonds zal de transitie hierdoor aanmerkelijk versnellen.

Deze situatie is echter nu geen realiteit. Door groei van het aantal deelnemers kan het belang dat in bestuurlijk Den Haag wordt gehecht aan deze visie mogelijk kunnen toenemen.